Tomorrow’s Table

MÅLTIDSLANDET SVERIGE ÄR EN DEL AV UPPLEVELSEINDUSTRIN
DÄR SVERIGE HÅLLER PÅ ATT BLI EN TOPPDESTINATION OCH
MÅLTIDEN EN VIKTIG DEL AV BESÖKSNÄRINGEN.

TOMORROWS TABLE VILL INSPIRERA OCH INSPIRERAS AV DIG
SOM RÖR DIG I MÅLTIDSLANDET SVERIGE.

Vi är övertygade om att det är i mötet mellan människor som vi genom samtal kan komma fram till de bästa lösningarna för måltidslandets framtid. Tomorrow’s Table bjuder in till dialog och diskussion.

Läs mer om våra tidigare sammankomster

För en ökad medvetenhet och en verklighetsnära dialog behöver vi sprida kunskap om måltidslandets utveckling och förutsättningar. Som en del i det arbetet kommer Tomorrow’s Table och vänner ta fram rapporter som hjälper oss fatta kloka beslut för framtiden.

Läs mer om dryckesrapporten 2018 och rapporten Goda exempel

Mat + Dryck = Måltid

De senaste åren har nyfikenheten på matlandet Sverige vuxit sig stor. Utländska och svenska gäster kommer till våra restauranger, gårdar och småproducenter, och känner, doftar och smakar på alla specialiteter.

Men under tiden matlandet Sverige har blivit vida känt så har dryckeslandet Sverige legat i skuggan, trots att vi på dryckessidan rönt stora internationella framgångar under många år. Till exempel grundades Vin & Sprit för 100 år sedan. Och vår grundare LO Smith lanserade Absolut rent brännvin i Sverige och startade sprittillverkning år 1879. Under åren har Absolut Vodka byggts upp till vad det är idag: Sveriges största livsmedelsexportör och världens femte största spritmärke.

Men nu håller det verkligen på att hända något när det gäller dryckeslandet Sverige. Det kokar och jäser minst sagt.

Paula Eriksson – The Absolut Company

Måltidslandet Sverige

‘Vårt mål är att Sverige inte enbart ska förbli ett matland utan att vi även ska bygga Sverige som dryckesland. Eller varför inte ett måltidsland? För det är ju maten och drycken tillsammans bildar en helhet.

Men det hela är faktiskt större än så. En bra måltid är en upplevelse, så måltidslandet Sverige är en del av upplevelseindustrin där Sverige håller på att bli en toppdestination och måltiden en viktig del av besöksnäringen. Här kommer Tomorrows Table att hjälpa till att attrahera ännu fler turister.

De utländska turisterna spenderade 113 miljarder kronor i Sverige under 2015, ett belopp större än exporten av järn, stål och läkemedel tillsammans. Och det kan bli ännu mer. Nu gör vi avstamp och ser fram emot nya möten, diskussioner, samtal och framåtblick.

Välkommen hit, och till måltidslandet Sverige!

The Absolut Company

Framväxten av ett dryckeslandskap

Hela 555 nya producenter av alkoholhaltiga drycker har startat upp och etablerat sig i Sverige, varav 20 procent enbart under den senaste 12-månadersperioden. Flertalet av dem brygger öl, men 75 stycken framställer vin och hela 105 producenter destillerar sprit. Flera av dem är små företag, ofta lokaliserade till gårdar på landsbygden, i byar och mindre orter.

De har startat upp i en snabbväxande bransch som kryllar av unga och drivna eldsjälar. De är stolta för vad de gör och visar gärna upp det för den som kommer förbi. De är sprungna ur det lokala och flera har en klar ambition att slå globalt. Vi vill göra något för alla dessa så nu startar vi Tomorrows Table, ett program som skapar förutsättningar för alla producenter att växa sig ännu större och starkare.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search