Dryckesbransch­rapporten

Dryckesbranschrapporten ger inblick i förutsättningarna för den framväxande svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker.

På några få år har ett stort antal företag med fokus på produktion av alkoholhaltiga drycker vuxit i Sverige. Vid årsskiftet fanns 768 registrerade tillverkare öl, sprit, cider och vin i landet. Det är en ökning med 5,3 procent jämfört med året före. Trots covid-19 är intresset för att starta tillverkning och produktion fortsatt stort.

Dryckesbranschrapporten 2021

Årets utgåva lyfter bland annat fram hur det svenska dryckesundret lyckats trotsa Coronapandemin. Även om 2020 var ett mycket utmanande år fortsatte antalet tillverkare att öka – vilket vittnar om en stark entreprenörsanda och att man ser sitt engagemang som en långsiktig investering. Intresset för lokala och hantverksmässigt framställda drycker fortsätter att växa sig allt starkare hos svenska konsumenter där dryckestillverkning har blivit populära besöksmål i mindre orter – vilket i sin tur bidrar till det lokala näringslivets utveckling och skapar nya arbetstillfällen.

Detta är den fjärde rapporten om den svenska dryckesbranschen och behandlar dess omfattning och lokalisering fram till och med årsskiftet 2020–2021. Årets utgåva är en uppdaterad och reviderad version av de rapporter som publicerats tidigare.

Dryckesbranschrapporten 2021 är producerad på uppdrag av svenska dryckesproducenter: Föreningen Svenskt Vin, LRF lokal mat och dryck och Sveriges Producenter av Alkoholdrycker (SPAA).

Här hittar du tidigare utgåvor av Dryckesbranschrapporten.