Dryckesbransch­rapporten 2022

Dryckesbranschrapporten ger en inblick i förutsättningarna för den framväxande svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker.

Den svenska dryckesbranschen fortsatte att växa under 2021. Vid årets slut fanns 728 registrerade tillverkare av alkoholhaltiga drycker som öl, vin, cider och sprit. Vid samma tidpunkt ett år tidigare var antalet 712. Nettoökningen av antalet företag, 16 stycken, motsvarar en tillväxt på drygt två procent. Ett 20-tal av företagen är registrerade för tillverkning av två eller flera dryckesslag.

Dryckesbranschen har som många andra påverkats starkt av pandemin. Några tvingades pausa verksamheten och ytterligare några har stängt för gott. Men, utmaningarna till trots, har det svenska dryckesundret klarat pandemiåren överraskande väl. Den minskning av antalet registrerade tillverkare som kunde befaras, har uteblivit. Tvärtom, fortsatte antalet svenska dryckestillverkare att öka även under fjolåret för att vid slutet av 2021 uppgå till 728 stycken.

Syftet med Dryckesbranschrapporten 2022 är att ge en så heltäckande lägesbeskrivning som möjligt av den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker samt branschens storlek, struktur, bredd och lokalisering. Denna rapport är den femte om den svenska dryckesproduktionen av alkoholhaltiga drycker och beskriver utvecklingen i branschen under 2021.

Dryckesbranschrapporten 2022 är producerad på uppdrag av svenska dryckesproducenter: Föreningen Svenskt Vin, LRF lokal mat och dryck, Sveriges Oberoende Bryggerier, Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPAA.