Exportbroschyren

Exportbroschyren – en sammanfattning av Absolut Vodkas verksamhet utifrån ett exportperspektiv.


Absolut Vodka är Sveriges största livsmedelsexport (med 99 procent av produktionen såld utanför våra egna gränser) och det sjätte största spritvarumärket i världen. Med en produktion som sammantaget genererar 2 000 jobb och nyttjar cirka 20 procent av allt vete i Skåne, går det inte att underskatta den roll som Absolut Vodka spelar för Sverige. Exportbroschyren är en sammanfattning av Absolut Vodkas verksamhet utifrån ett exportperspektiv.

Exportbroschyren 2020

Utöver företagets ekonomiska betydelse är Absolut Vodka en del av svensk dryckeshistoria vars progressiva värderingar syns i såväl företagets produktion som kommunikation.