Goda exempel

Goda exempel är en genomgång av hur andra länder framgångsrikt arbetat med att utveckla sin inhemska livsmedelsindustri.


Det går bra för den svenska livsmedelsindustrin. Men det skulle kunna gå ännu bättre. Sverige har idag alla förutsättningar för att bli en av världens främsta livsmedelsnationer och det skulle till exempel vara fullt möjligt att fördubbla exporten. Men då krävs det hårt arbete och att vi orkar höja blicken.

I rapporten ”Goda exempel – framgångsrecept från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes starka varumärke och Irlands framgångsrika livsmedelsstrategi. Många av de identifierade faktorerna är sådana som Sverige både kan och borde ta efter för att lyfta den svenska livsmedelsindustrin till nästa nivå.