Det bubblar om svensk dryck

Rekordsnabb etablering av nya, ambitiösa dryckesproducenter.

Idag finns det, enligt den senaste Dryckesrapporten som finns för nedladdning här, omkring 900 producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Många av dessa är unga och cirka 20 procent är fortfarande bara inne på sitt första verksamhetsår. De har startat upp i en snabbväxande bransch som kryllar av unga, drivna och ambitiösa eldsjälar. De är stolta för vad de gör och visar gärna upp det för dem som har vägarna förbi. De är sprungna ur det lokala – många har sin hemvist i bryggerilokaler runt om i landet där olika typer av öl jäser i bryggkar och kopparpannor – och flera har en klar målsättning att slå och etablera sig globalt. Förutom de många ölproducenterna är 75 företag verksamma i den inhemska vinindustrin och hela 105 producenter destillerar sprit. Det är för att stödja och lyfta dessa som vi startat Tomorrow’s table, ett initiativ som skapar förutsättningar för alla producenter att växa sig ännu större och starkare. 

Möten, samtal och visioner är kärnan i Tomorrow’s Table. Men vi behöver också vägar att få ut den samlade kunskap som finns i måltidslandet Sverige. Därför har vi, som en del i det arbetet, tagit fram en årlig dryckesrapport som både tar tempen på dryckeslandet Sverige och lyfter fram de aktörer som på olika sätt bidrar till att den resa vi påbörjat fortsätter framåt med oförminskad fart.