Tomorrow’s Trädgård (2019)

Under Almedalen samlar vi viktiga aktörer inom den svenska måltidsnäringen för att prata om hur vi kan utveckla branschen.

Vår trädgårdssammankomst är ett unikt arrangemang som startade första gången under Almedalsveckan 2018. Syftet med det är att samla några av de starka mat- och dryckeskrafter som finns i landet för att få dem att tänka fritt och brett om hur vi på bästa sätt kan utveckla och främja vår inhemska måltidskultur. 

Under Almedalsveckan 2019 bjöd vi in bjudit Svenska Kocklandslaget, föreläsare, debattörer och tänkare för att diskutera allt från lokalt entreprenörskap och hållbara förpackningar till ansvarstagande investeringar och nästa steg för blockchain nu när hypen är över.