Tomorrow’s Trädgård i Almedalen (2018)

Under Almedalen samlar vi viktiga aktörer inom den svenska måltidsnäringen för att prata om hur vi kan utveckla branschen.

Vår trädgårdssammankomst är ett unikt arrangemang som startade första gången under Almedalsveckan 2018. Syftet med det är att samla några av de starka mat- och dryckeskrafter som finns i landet för att få dem att tänka fritt och brett om hur vi på bästa sätt kan utveckla och främja vår inhemska måltidskultur. 

Det övergripande temat för Tomorrow’s Trädgård 2018 var ”Framtidsbygden 2028” och vi bjöd in Svenska Kocklandslaget, föreläsare, debattörer och tänkare för att diskutera allt från gårdsförsäljning till digitalisering hos landsbygdens företagare och blockchain.