Insikter

För en ökad medvetenhet
och en verklighetsnära dialog
behöver vi sprida kunskap
om måltidslandets utveckling och förutsättningar

Som en del i det arbetet kommer Tomorrow’s Table och vänner
ta fram rapporter som hjälper oss fatta kloka beslut för framtiden.
Nedan finns både Dryckesrapporten 2018 och rapporten Goda exempel att ta del av.

Dryckesbranschrapporten

Dryckesbranschrapporten är en rapport om den framväxande svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker som öl, vin, cider och spritdrycker. På några få år har ett stort antal företag vuxit fram i kölvattnet på den avreglering och avmonopolisering av produktionen av alkoholdrycker som skett sedan Sverige blev medlem av EU. Idag nns över 550 företag inom dryckesproduktionen, spridda från Skåne till Norrbotten.

Läs mer dryckesrapporten

Det går bra för den svenska livsmedelsindustrin. Men det skulle kunna gå ännu bättre. Det är fullt möjligt att fördubbla exporten för att ta ett konkret exempel. Sverige har alla förutsättningar för att bli en av världens främsta livsmedelsnationer. Men då krävs det hårt arbete och att vi orkar höja blicken.

Läs mer om rapporten Goda exempel

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search